นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ: บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Technological Change and Inequality: Lessons from Platform Economy)

นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ: บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Technological Change and Inequality: Lessons from Platform Economy)

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา “เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม” เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากการเกิดขึ้นของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น Airbnb, Grab, Uber, Alibaba และมีมูลค่าของธุรกิจเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลก


LOCATIONCALL#STATUS
Central Libraryส47CATALOGING
Central Libraryส47CATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101345CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101345CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 56