การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor

การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมอบรม ...
✨✨การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor✨✨

วันที่ 1 ธันวาคม 2565
เวลา 9.00 - 12.00 น.
✅ ลงทะเบียน https://bit.ly/3hqHa6y

วิทยากร: คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
(หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)

หัวข้อการฝึกอบรม
- การสร้าง Account
- การสร้าง Class
- การสร้าง Assignment
- วิธีการดูผลการตรวจในระบบ Turnitin
- การลบงานในระบบ Turnitin

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยจุฬาฯ เท่านั้น

Date & Time

1 December 2022
9.00 - 12.00


Registration link

https://bit.ly/3hqHa6y


Venue

Zoom Meeting


updated by Thanwarhat Sodkomkham

views : 60

<<<< Back