คนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ (2 wari ni shuuchuushite kekka wo dasu shuukanjutsu handy version)

คนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ (2 wari ni shuuchuushite kekka wo dasu shuukanjutsu handy version)

หนังสือที่ผู้เขียน Takeshi Furukawa มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแนวคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด หมายความว่า ให้ตั้งใจจดจ่อกับงานในจุดที่สำคัญและปล่อยวางในจุดที่ไม่สำคัญ แยกแยะลำดับความสำคัญของงานเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และลดความกดดัน ความเครียด ความกังวลในการทำงาน โดยถ่ายทอดผ่านเนื้อหา การสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่สั้น ประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพงาน อย่ากลัวความผิดพลาด สร้างความสบายใจให้กับตัวเอง และใช้แรงงานของคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “จิตวิทยาการทำงาน ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.7 ท541ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.7 ท541ค 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15