Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  PR News


Board Game Academy


ขอเชิญชวนผู้สนใจ รับชมการถ่ายทอดสด (FB Live)
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เรามีนัดพบกัน 2 รายการ ในกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะนิสิต ด้าน Board Game
เวลา 13:30-15:30 น. “จักรวาลกระดานเดียว บอร์ดเกมสนุกกับสาระหลังกระดาน”
เวลา 16:00-17:00 น. “Board Game Academy @หอกลาง: แนะนำบริการบอร์ดเกมของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ”

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม