สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และ CUX Library ขยายเวลาปิดทำการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564


‼️Central Library and CUX Library will be temporarily closed until October 31st, 2021 due to Chulalongkorn University Announcement Extension of Temporary Closure of Offices, Class Management and General Operations During the Spread of the COVID-19 Outbreak (Given on September 24th, 2021)‼️

✔️OAR DELIVERY: STAY SAFE, STAY READING AT HOME
FREE BOOK DELIVERY FROM CHULA LIBRARY TO YOUR DOORSTEP
Available from September 4th - December 24th 2021 or until further notice
For more information > https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=21

✔️Membership Validity Extension for 12 Months
For all types of annual members whose membership expired on or after April 1, 2020.
For more information > https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=23

___________

‼️สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และ CUX Library ขยายเวลาปิดทำการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564)‼️

✔️นิสิต บุคลากร และสมาชิกรายปีประเภท ก. ยืมหนังสือได้ผ่านบริการส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19
ให้บริการระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 24 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=21

✔️สำนักงานวิทยทรัพยากรขยายเวลาอายุสมาชิก 12 เดือน
สำหรับสมาชิกห้องสมุดรายปีทุกประเภทที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิก ในช่วงที่สำนักงานปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=23

Updated by Chanapat Ekkawat

Date: 26 September 2021

views 189