ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตใหม่ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ (Library Orientation and Information Searching)” 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่  3 – 14  กันยายน  2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ได้ที่      https://goo.gl/bhpmGW 

 

Library Orientation and Information Searching 

for Chulalongkorn University Students Term 1/2018   

During : September 3-14, 2018

For more details and Online Registration click here :   https://goo.gl/bhpmGW  

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App