หนังสือที่แต่งโดย สุนี ศักรนันทน์ 6 Results

No.TitlePublished
1สถาบันและตลาดการเงิน2526
2สถาบันและตลาดการเงิน = Financial Markets and Institutions2526
3ปัญหาการบริหารการเงินของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย2522
4สถาบันและตลาดการเงิน2521
5การบริหารเครดิต2520
6สถาบันและตลาดการเงิน2519