หนังสือที่แต่งโดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 25 Results

No.TitlePublished
1ข้าราชการยุคใหม่หัวใจสีขาว2557
2คุณธรรมนำชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส2556
3เสน่หาซากุระ (เที่ยวสบาย ๆ สไตล์ญี่ปุ่น)2553
4ความสำเร็จในชีวิต ใครคิดว่ายาก2552
5มินกาลาบา...สวัสดีเมียนมาร์2549
6ดับไฟใต้2548
7การบรรยายเรื่อง ข้าราชการไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง [electronic resource]2547
8เยือนยุโรปตะวันออก2544
9ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า2540
10แลลาว2537
11ไทยกับเพื่อนบ้านในอินโดจีน2531
12เยี่ยมเมืองมะกัน2530
13ของฝากจากสวิส2529
14มองพม่า แลลาว ชำเลืองจีน2529
15มองพม่า แลลาว ชำเลืองจีน2528
16ชนกลุ่มน้อยในไทยกับความมั่นคงของชาติ2526
17ญวนอพยพ2521
18ไทยมุสลิม2519
19ปัญหาชนกลุ่มน้อยในไทย2518
20ชนกลุ่มน้อยในไทย2518
21ชาวเขา2518
22ชาวจีนในประเทศไทย2517
23ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย2515
24การเมืองและพรรคการเมืองไทย นับแต่ยุคแรกถึงปัจจุบัน2511
25กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย2510