หนังสือที่แต่งโดย เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 6 Results

No.TitlePublished
1ประชากรศาสตร์ : สาระสำคัญโดยสังเขป2540
2ประชากรศาสตร์ : สาระสำคัญโดยสังเขป2539
3แนวโน้มของประชากรและจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รายงานผลการวิจัย2532
4ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 25232532
5ประชากรศาสตร์ : สาระสำคัญโดยสังเขป2527
6ปัจจัยอันเป็นมูลเหตุของการย้ายถิ่นของประชากรในชนบทของประเทศไทย2513