หนังสือที่แต่งโดย Tinpan Nakata 2 Results

No.TitlePublished
1การบริหารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) = The Administration of the Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)1987
2The Value of Buddhism in Public Administration1966