หนังสือที่แต่งโดย Han, Suyin 9 Results

No.TitlePublished
1Wind in the tower : mao tsetung and the chinese revolution, 1949-19761978
2Wind in the tower : Mao Tsetung and the Chinese revolution, 1949-19751976
3China in the year, 20011973
4...et la pluie pour ma soif1972
5Destination Chungking1969
6Une fleur mortelle : la China autobiographic historie1967
7China in the year 20011967
8Les quatre visages1963
9A Many-splendored thing1952