หนังสือที่แต่งโดย แอนเดอร์เซน, ฮันส์ คริสเตียน, ค.ศ. 1805-1875 18 Results

No.TitlePublished
1ราชินีหิมะ2559
2นิทานอมตะ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน2548
3เทพนิยายแอนเดอร์เซ่น (ตอนแอนเดอร์เซ่นซวนขัน)2548
4ราชินีหิมะ : รวมเรื่องเอก เทพนิยายแอนเดอร์สัน2548
5เทพนิยายแอนเดอร์สัน2547
6รวมนิทานของ ฮันส์ ครีสเตียน แอนเดอร์สัน2545
7เงือกน้อยและเรื่องอื่นๆ = The Little Mermaid and other Stories2544
8เงือกน้อยและเรื่องสั้นอื่น ๆ2539
9เทพนิยายแอนเดอร์สัน2537
10เทพนิยายแอนเดอร์เสน = Hans Andersen's fairy tales2536
11นกไนติงเกล2536
12เงือกน้อยและเรื่องอื่น ๆ ของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน = The little mermaid and other stories2529
13เทพนิยายแอนเดอร์สัน2525
14รวมชุดเทพนิยายของแอนเดอร์สัน ฉบับสมบูรณ์2525
15นิทานแอ็นเดอร์ซัน2507
16นิทานแอนเดอร์ซัน2506
17รวมชุดเทพนิยายของ แอนเดอร์เสน ฉบับสมบูรณ์2503
18รวมเทพนิยายของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์เซน2503