หนังสือที่แต่งโดย Thucydides 6 Results

No.TitlePublished
1The peloponnesian war2009
2The landmark Thucydides : a comprehensive guide to the Peloponnesian War1996
3The Peloponnesian War1989
4The History of the Peloponnesian War1959
5History of the Peloponnesian War, selections1955
6Peloponnesian war1903