หนังสือที่แต่งโดย Nusit Chindasri 3 Results

No.TitlePublished
1History of the Meo of Ban Mae Tho in Ban Mae Oumlong, Changwat Chiengmai, from In-Service Orientation on Hill Tribes, First Symposium = ประวัติความเป็นมาของแม้วที่บ้านแม่โก บ้านแม่อุ่มลอง จังหวัดเชียงใหม่1970
2Traditional Rites in Meo Villages, from In-Service Orientation on Hill Tribes, First Symposium = พิธีกรรมในหมู่บ้าน1970
3Beliefs and Rites in Curing Sickness of the Meo, from In-Service Orientation on Hill Tribes, First Symposium = ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆในการรักษาพยาบาล1970