หนังสือที่แต่งโดย Sasithorn Wasuwat 2 Results

No.TitlePublished
1Screening of Local Raw Materials for Cosmetics and Toiletries = น้ำมันหอมจากดอกมะลิเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (เครื่องหอม)1976
2Further Investigation of Pharmacologically Active Principles of Ipomoea Pes-Caprae (Linn). Roth (Phakbungtha-le), Report No. 21969