หนังสือที่แต่งโดย Naree Ratanawarinchai 2 Results

No.TitlePublished
1An Analysis of Marketing Margins of Hog, Cow, Poultry, and Eggs = การวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาด สุกร โค เป็ด ไก่ ไข่1978
2Price Analysis of Ducks, Chickens and Eggs = การวิเคราะห์ราคาเป็ดไก่ และไข่1975