หนังสือที่แต่งโดย Phiphit Supphiphat 3 Results

No.TitlePublished
1Preliminary Report on Mint and Menthol Market = การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดน้ำมันมินต์และเมนธอล1975
2The Criteria for Setting the Price for Mint and Mint Oil = หลักเกณฑ์การให้คำแนะนำเรื่องราคารับซื้อน้ำมันมินต์และต้นมินต์1975
3A Cost Analysis of Mint = การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกมินต์1975