หนังสือที่แต่งโดย Kerr, A 2 Results

No.TitlePublished
1Ethnology, from Siam: Nature and Industry1930
2Minor Industries, from Siam: Nature and Industry1930