หนังสือที่แต่งโดย Sawang Srinintha 3 Results

No.TitlePublished
1Problem of Road Transportation and National Security = ปัญหาการขนส่งทางถนนกับความมั่นคงแห่งชาติ1979
2Problems of Road Transportation, from Third General Technical Conference Report, Regional and Local Development = ปัญหาการขนส่งทางถนน1972
3Munual for Bus Entrepreneurs = คู่มือการประกอบการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง1969