หนังสือที่แต่งโดย Sak Thaiwat 2 Results

No.TitlePublished
1บทความกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการเมือง1983
2A Collection of the Writings of Sak Thaiwat, Director of the Department of Land = บทความบางเรื่องของ ศักดิ์ ไทยวัฒน์ อธิบดีกรมที่ดิน1968