หนังสือที่แต่งโดย ปราชญา สายสุข 2 Results

No.TitlePublished
1วิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กรณีศึกษา : ครูอุทัย แก้วละเอียด และ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร2555
2อาศรมศึกษา : ครูสวง ศรีผ่อง / ปราชญา สายสุข2553