หนังสือที่แต่งโดย เดสเพน, บรี 3 Results

No.TitlePublished
1เทวทูตคนสุดท้าย = The savage grace2555
2เทวทูตที่หลงทาง = The lost saint2554
3สาปเทวทูต = The Dark divine2553