หนังสือที่แต่งโดย Manaswee Oun-Anunda 2 Results

No.TitlePublished
1Problems of Population and Economic Development = ปัญหาประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ1969
2Some Misconceptions Concerning Population Problems and Family Planning = ความเข้าใจผิดของประชาชนต่อการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย1969