หนังสือที่แต่งโดย Kukrit Pramoj 11 Results

No.TitlePublished
1The Thai Monarchy = สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย1983
2คึกฤทธิ์ ปราโมชพูด คัมภีร์ของนักคิด นักวิชาการ นักพูด1983
3Three Cities = สามนคร1982
4Kukrit Pramoj and Buddhism = คึกฤทธิ์กับพุทธศาสนา1980
5Capitalism, Socialism, and Democracy = ทุนนิยม สังคมนิยม ประชาธิปไตย1979
6The "Outcast" Commentaries by Kukrit Pramoj = ข้าวนอกนา1977
7Speech, with Questions and Answers, Given by M.R. Kukrit Pramoj, Speaker of the House of Representatives at a Luncheon Talk Organized to Raise Funds for the Union for Civil Liberty, on Tuesday 29th January 1974, at the Suriya Room, Dusit Dhani1974
8Education and Culture, from Education in Thailand, A Century of Experience1970
9General Remarks on Population = ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประชากร1969
10Morality for Thailand in the Modern Era = ศีลธรรมสำหรับประเทศไทยยุคพัฒนา1969
11General Views Regarding Population, from Third National Population Seminar of Thailand1968