หนังสือที่แต่งโดย Somchai Wuthipreecha 3 Results

No.TitlePublished
1Major Wastes in the Economic of Education, from A Collection of Articles Regarding Eductional Planning = ความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจการศึกษาที่สำคัญ1970
2Educational Planning 1969 = การวางแผนการศึกษา 25121969
3A Collection of Articles on Educational and Manpower Planning = ประมวลบทความการวางแผนการศึกษาและการพัฒนากำลังคน1968