หนังสือที่แต่งโดย Oughton, G. A 11 Results

No.TitlePublished
1Swidden Cultivation Forest Destruction in North Thailand = การแข่งขันระหว่างการทำไร่เลื่อนลอยกับผลประโยชน์ด้านป่าไม้ในประเทศไทย1970
2Village Location, Ethnic Composition, and Economy1970
3Report Concerning the Proposed Restructuring of Government Activity in the Thai Highlands1970
4Hill-Tribe Agriculture in Northeast Thailand, from Seminar on Technical Coopration in the Field of Agriculture in Thailand1969
5English Translation of "Operational Manual for the Mobile Teams" (Dept. of Public Welfare, Ministry of Interior)1969
6Department of Public Welfare - Hill Tribes Welfare Division: Headings Used in Mobile Team Monthly Report, from Hill Tribes Agriculture in Northern Thailand1969
7Roading, from Hill Tribes Agriculture in Northern Thailand1969
8Summary of Suggestions Proposed by the Group Meeting of Hill Tribe Welfare Division Officers, at the Seminar at the Department of Public Welfare, 2nd January, 1969, from Hill Tribes Agriculture in Northern Thailand1969
9The Department of Public Welfare's Operations Amongst the Hill Tribes; A Preliminary Evaluation of the Development and Welfare Centre and Mobile Team Activities"1969
10Overseas Personnel Contacted in Reference to Hill-Tribe Agriculture Nov.'68-Mar.'691969
11Agricultural Development in the Hills of Northern Thailand1969