หนังสือที่แต่งโดย Barr, Noel 3 Results

No.TitlePublished
1Beaky, the greedy duck1950
2Ned the lonely donkey1949
3Tiptoes : the mischievons kitten1949