หนังสือที่แต่งโดย เชษฐ์ ชั้นสกุลดี 3 Results

No.TitlePublished
1คู่มือเตรียมสอบ GAT = General aptitude test2551
2คู่มือเตรียมสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์2551
3คู่มือเตรียมสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์2551