หนังสือที่แต่งโดย Penrose, Roland 3 Results

No.TitlePublished
1Miro [Videorecording]1978
2Miro [DVD]1978
3The Eye of Picasso1967