หนังสือที่แต่งโดย Baker, Stephen, 1921- 2 Results

No.TitlePublished
1Visual persuasion1961
2Advertising layout and art direction1959