หนังสือที่แต่งโดย Burton, Philip Ward, 1910- 2 Results

No.TitlePublished
1Which ad pulled best?1991
2Advertising fundamentals1976