หนังสือที่แต่งโดย Hajek, Victor G 3 Results

No.TitlePublished
1Management of engineering projects1984
2Management of engineering projects1977
3Management of engineering projects1977