หนังสือที่แต่งโดย Scott, George M 2 Results

No.TitlePublished
1Principles of mangement informantion systems1986
2Principles of management information systems1986