หนังสือที่แต่งโดย Hrebiniak, Lawrence G 2 Results

No.TitlePublished
1Making strategy work : leading effective execution and change2005
2Implementing strategy1984