หนังสือที่แต่งโดย กำชัย จงจักรพันธ์ 4 Results

No.TitlePublished
1รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ2552
2กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law2552
3กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ2551
4คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ2551