หนังสือที่แต่งโดย Rolnick, Harry 2 Results

No.TitlePublished
1A Samlor named desire1970
2Communists Infiltrate Northern Hill Tribes, from How the Newspaper Talk About US = คอมมิวนิสต์แทรกซึมชาวเขาในภาคเหนือ จากหนังสือพิมพ์พูดถึงเราอย่างไร1968