หนังสือที่แต่งโดย โสภณ ผู้มีจรรยา 2 Results

No.TitlePublished
1แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ2552
2การแบ่งส่วนภาพหัวใจห้องล่างซ้ายของภาพสะท้อนแม่เหล็กด้วยระเบียบวิธีแอ็กทิฟคอนทัวร์คู่2549