หนังสือที่แต่งโดย Martino, Rocco L 3 Results

No.TitlePublished
1Mis : management information systems1969
2Dynamic costing1968
3Critical path networks1967