หนังสือที่แต่งโดย Rawee Pavilai 2 Results

No.TitlePublished
1A Consideration on Thai Universities, from Report on the Second University Seminar = ข้อพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยไทย1967
2Some Suggestions on the Improvement of Universities, from Report on the Second University Seminar = ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางประการในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย1967