หนังสือที่แต่งโดย Sachs, Rudolf 2 Results

No.TitlePublished
1British and American business terms in 138 keywords1975
2Deutsche handelskorrespondenz :1969