หนังสือที่แต่งโดย Patipan Boonyaprabhatsorn 2 Results

No.TitlePublished
1Disguise Foreign Investment, from the Development of Mining Industry in Thailand = ปัญหาหนึ่งของเงินทุนต่างประเทศ1968
2Efficiency of Tin Mining and Conservation Problem, from The Development of Mining Industry in Thailand = ประสิทธิภาพในการผลิตแร่ดีบุกกับปัญหาการอนุรักษ์แหล่งแร่1968