หนังสือที่แต่งโดย Moore, Franklin G., 1905- 2 Results

No.TitlePublished
1Production / operations management1980
2Management : organization and practice1964