หนังสือที่แต่งโดย Hulse, Joseph H 2 Results

No.TitlePublished
1Nutritive value of triticale protein1974
2Nutritive value of triticale protein1974