หนังสือที่แต่งโดย Lewis, Paul 5 Results

No.TitlePublished
1Lewis.Tsurumaki.lewis : Opportunistic architecture2008
2Effects of Opium on Tribal People in Thailand1985
3The Hill Tribes of Thailand1970
4Recommendations for the Hill Tribes of Thailand1970
5The Hill Tribes of North Thailand = ชาวเขาในประเทศไทย