หนังสือที่แต่งโดย ภักดี ชมภูมิ่ง 2 Results

No.TitlePublished
1นิราศ แม่ฮ่องสอน : กาพย์ห่อโคลง2552
2สถาบันผู้นำและการปกครองตัวเองของชาวเขาเผ่าแม้วที่บ้านขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน2510