หนังสือที่แต่งโดย สมชาย ปุณเกษม 2 Results

No.TitlePublished
1บทบาทของกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย2508
2กำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย2507