หนังสือที่แต่งโดย Roth, Alexander 2 Results

No.TitlePublished
1Vacuum technology1982
2Vacuum technology1976