หนังสือที่แต่งโดย ชูศักดิ์ คิ้วเจริญ 2 Results

No.TitlePublished
1การจำลองเชิงพลวัตของส่วนการนำกลับเฮกเซนสำหรับโรงงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง2551
2การประเมินวัฏจักรชีวิตของน้ำมันไบโอดีเซลภายใต้กระบวนการผลิต ณ อุณหภูมิและความดันเหนือวิกฤต2549