หนังสือที่แต่งโดย Cruz, Jose Bejar 2 Results

No.TitlePublished
1Signals in linear circuits1974
2Feedback systems1971