หนังสือที่แต่งโดย Meriam, James L 7 Results

No.TitlePublished
1Engineering mechanics1980
2Statics1975
3Dynamics1975
4Statics and dynamics1967
5Mechanics1959
6Mechanics. statics. v11959
7Mechanics. dynamics. v21959